Çağrı Merkezi: 444 22 92 Destek Hattı: +90(533) 650 66 25
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

0 Ürün Sepeti Gör

Sepetinize ekli ürün bulunmamaktadır.

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (Kanun) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (İlgili Kişi), Kanunun 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabileceği ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu’na başvurması gerektiği düzenlenmiştir.

Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla GÜRBÜZ TİCARET DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE KLİMA SANAYİ LTD.ŞTİ. (Şirket) bu haklara ilişkin olarak yapılacak bvuruların yazılı olarak, internet üzerinden e-posta vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YOLU:

Bu çerçevede Şirketimize yapacağınız başvurularınızı;

      i.  Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Forumu’nun ıslak imzalı bir kopyasını  GÜLBAHAR MAH. CEMAL SAHİR SK. PROFILO PLAZA NO: 26 -28 İÇ KAPI NO: 4 ŞİŞLİ/ İSTANBUL Adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,

    ii.        Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’nun ıslak imzalı bir kopyasını GÜLBAHAR MAH. CEMAL SAHİR SK. PROFILO PLAZA NO: 26 -28 İÇ KAPI NO: 4 ŞİŞLİ/ İSTANBUL Adresine noter vasıtasıyla göndermek suretiyle,

   iii.        İşbu Başvuru Formu’nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak info@gurbuzgrup.com adresine göndermek suretiyle,

   iv.        Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından gurbuzdayaniklituketim@hs01.kep.tr adresine KEP ile göndererek,

    v.        Ayrıca işbu başvuru formunu doldurup imzalamak ve ıslak imzalı formu taratarak bilgisayara yüklemek suretiyle yunus@gurbuzticaret.com  adresine e-posta atarak, (bu usulün tercih edilmesi durumunda maile kimlik tespitini sağlayacak bir evrakın da eklenmesi gerekmektedir) tarafımıza iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen kanallar Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince “yazılı başvuru kanallarıdır. Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de bvuruların ne şekilde alınacağı Şirketçe duyurulacaktır.

 

Tarafımıza iletilm olan bvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkra gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en g otuz n içinde” yanıtlanacaktır.  Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” Hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.

 

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Şirket tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Şirket kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİ İLETİŞİM BİLGİLE

                                                 

Yapmış olduğunuz bvurunuzla ilgili bvuru sahibini tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Şirketimiz içerisinde gerekli araştırmaları yapabilmemiz için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekmektedir.

 

Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detay bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek, bvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek, sizin adınızı kullanarak tarafımızı yanlış yönlendirmek suretiyle yapılabilecek 3. kişi başvurularının önüne geçebilmek, aynı ad ve soyadı sahibi kişilerin başvurularını ayırabilmek ve verilerde karışıklığa sebebiyet vermemek amayla talep edilmektedir.

 

Ad Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

E-posta

(Cevabı e-posta aracılığıyla talep

etmeniz durumunda doldurunuz)         

 

Adres

(Cevabın adresinize gönderilmesini

talep ediyorsanız doldurunuz)    

                                    

Cep Telefonu

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak amacıyla, bilgi edinme başvurunuzun Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren başvuru süresi içinde, Şirketimiz, ilgili kişi olduğunuzu teyit etmek amacıyla sizinle iletişime geçebilecektir.

Talep edilen bilgi ve belgelerin eksik olması durumunda, talebimiz üzerine bilgi ve belgelerin tamamlanarak tarafımıza iletilmesi gerekecektir. Bilgi ve belgelerin tarafımıza tam olarak iletilmemesi sebebiyle başvuruya ilişkin işlem yapılamaması halinde belirtilen otuz (30) gün içinde bu durumu açıklayan bir cevap verilecektir.

Lütfen Kurumumuz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Öğrenci, çalışan, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 

Tedarikçi

Ziyaretçi

Çalışan

Diğer: ………………….

Kurumumuz içerisinde görüştüğünüz Birim/Kişi:……………….……………………………. Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…

 

 

Eski Çalışan

Çalıştığınız Yıllar: ………………

Diğer: ………………………………………………

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ………

Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini

belirtiniz

………………………………………………………

 

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

Adresime gönderilmesini istiyorum.

E-posta veya KEP adresime gönderilmesini istiyorum.

Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Talep

No

Talep Konusu

Seçiminiz

1

Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (a)

 

2

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (b)

 

3

Şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (c)

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (ç)

 

5

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların zeltilmesini istiyorum.

Düzeltilmesini  istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"  alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (d)

zeltilecek veri;

6

Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun kümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin; a) Silinmesini talep ediyorum.

b) Yok edilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (e )

Sadece bir şık işaretlenebilir.

 

a)

 

b)

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de zeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi  "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve doğru  ve tamamlayıcı bilgilerini steren belgeleri  ek olarak gönderiniz.  (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

zeltilecek veri;

8

İmha veya düzeltmeye ilişkin yapılan işlemlerin verilerimin aktarıldığı 3. Kişilere de bildirilmesini talep ediyorum.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad 11/1 (f)

 

9

Şirketiniz tarafından işlenen  kişisel verilerimin  münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine   bir   sonuç   doğduğunu   düşünüyorum.   Bu   sonuca   itiraz ediyorum.

Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu  "Seçiminiz"   alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri  ek olarak gönderiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md 11/1 (g)

 

 

Analiz Sonucu Orta ya Çıka n Veri ve aleyhime gerçekleşen sonuç;

10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Kanuna aykırılığa konu olan hususu  "Seçiminiz"   alanına yazınız  ve destekleyici  belgeleri  ek olarak  gönderiniz.   (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını  steren  belgeler, gibi) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md 11/1 (h)

 

Kanuna Aykırılığa Konu Olan Husus;

 

 

 

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak açıklayınız: (Yukarıdaki tablo talebinizi açıklamak için yetersiz ise lütfen burayı da doldurunuz)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

 

Yukarıda belirttiğim bilgiler ve taleplerim dahilinde başvurumun değerlendirilerek tarafıma seçtiğim usul ile cevap verilmesini talep ediyorum.

Tarih              :

İmza               :

 

Metni İndirmek İçin: https://gurbuzgrup.com/uploads/2023/01/gurbuz-t-ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf