Çağrı Merkezi 444 22 92 7/24 Destek Hattı 0533 650 66 25 E-Mail [email protected] ONLINE SHOP
GÜRBÜZ EK GARANTİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu sözleşme, bir tarafta GÜRBÜZ Dayanıklı Tüketim Malları ve Klima San.Tic. Ltd.Şti. (bundan sonra ''GÜRBÜZ" olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir,

Detaylı bilgilendirme için lütfen aşağıda yer alan sözleşme maddelerini dikkatlice okuyunuz.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Sözleşme metni içerisinde yer alan bazı kavramların tanımları aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır:

Gürbüz Ek Garanti Hizmet Sözleşmesi

Üretici veya İthalatçı firma garantisi ile asgari aynı kapsamda olan ve yasal garanti süresinden sonra geçerli olan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 57nci maddesine dayanılarak sunulan İhtiyari Garanti (bundan böyle ''Uzatılmış Garanti" olarak anılacaktır) hizmetini içeren Sözleşme anlamına gelmektedir.

Müşteri

GÜRBÜZ Mağazalarından satın aldığı ürün ile birlikte iş bu Hizmet Sözleşmesini de satın alan tüketici.

Sözleşme Süresi

İşbu Hizmet Sözleşmesi, Uzatılmış Garanti teminatı bakımından ürünün yasal garanti süresinin bitiş tarihinden itibaren başlamakta ve Beyaz Eşyalarda + 5 yıl, Televizyonlarda + 3 yıl Ev Tipi Split Klimalarda + 3 yıl süre ile geçerli olmaktadır.

3. ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bu sözleşme ancak ve sadece ürün ile birlikte aynı anda satın alınabilir. Ürünlerin her koşulda değişimi yine aynı ürün grubu ile yapılabilir. Farklı bir ürün talep edilemez. Değişim anında ürünün orijinal enerji bağlantısı, varsa diğer aparatları ve ürünle beraber verilen hediye ürünler GÜRBÜZ'e teslim edilmelidir. Aksi takdirde eksik ürünlerin bedeli orijinal fiyatları ile Müşteriden tahsil edilecektir.

4. UZATILMIŞ GARANTİ KAPSAMINDA SAĞLANACAK HİZMETLER

İşbu sözleşmede belirtilen Uzatılmış Garanti hizmeti Üretici veya İthalatçı fırına tarafından verilen yasal garanti süresinden sonra geçerli olmakta ve üründe üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik kusurlarından dolayı ürünün onarılması için gerekli işçilik ve parça giderlerini kapsamaktadır. Ayrıca, aşağıdaki hususlar da Uzatılmış Garanti kapsamında kabul edilmektedir;

a.MP3/4, Kamera, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve dijital fotoğraf makinası ürünleri ile ilk satın alma anında ürünün kutusu içinde verilen şarj edilebilir pil/batarya ile ilgili Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde üreticiden kaynaklı bir problem yaşanması halinde pil/bataryanın arızalı olduğu belirlendiğinde bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler. Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü, performans azalmaları ve pil akmaları garanti kapsamı dahilinde değildir.

b.LCD ve Plazma Led Televizyonların orijinal uzaktan kumandalarında Uzatılmış Garanti Süresi içerisinde ortaya çıkan üretici hatasından dolayı meydana gelebilecek işçilik ve mekanik ürızalarda, uzaktan kumandanın Sözleşme süresinde bir kez olmak kaydıyla yenisi ile değiştirilmesinden doğan giderler.

Müşterinin bu garanti kapsamındaki ürüne ilişkin olarak mevzuattan kaynaklanan diğer hakları saklıdır.

5. UZATILMIŞ GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HALLER

a.Ayrı bir Uzatılmış Garanti Sözleşmesi kapsamında olmadığı sürece Ürünün içinde bulunan veya ürürtle birlikte kullanılan aksesuarlar (Örneğin, bilgisayar yazılımı, modem, tarayıcı, yazıcı)

b.Sarf malzemelerin veya aksesuarlarının değiştirilmesi ve bunlarla kısıtlı olmaksızın fişler, sigortalar, bataryalar, ampuller, lamba kapakları, kablolar, filtreler, bağlantı parçaları, 'kemerler, tonerler, bantlar. silindirler veya yazılım, satın alınan bağlantı kapsamındaki ürüne dahil edilen ek seçenekler.

c.Ürünün parçalarının kullanıma bağlı olarak normal yıpranma ve aşınması. Dış yüzey deformasyonları /paslanrna,sararma,çatlama vb.) hasarlar bu kapsamda ek garantiye dahil değildir.

d. Rutin bakım, temizlik, yağlama, düzeltme veya ayarlamalar, kontrol, modifikasyon, bilgisayar formatı ve tortu giderme.

e.Yetkisiz onarım, hırsızlık, soygun, deprem, fırtına ve/veya kasırga, kötüye kullanım, hatalı kullanım, kum, su, sıvı teması, kullanıcı kaynaklı fiziksel arızalar, yangın, sel, yıldırım düşmesi, kasıtlı hasar, darbe, korozyon, batarya sızıntısı, doğal afet, hayvan (evcil hayvanlar dahil) veya böcek istilası, izinsiz giriş ve kullanım dahil olmak üzere kazaların yol açtığı hasarlar.

f. Ürünün söz konusu Uzatılmış Garanti Sözleşmesi haricinde kalan nedenlerle sökülmesi veya yeniden montajının maliyeti.

g. Harici sebeplerden doğan enerji alış, sinyal veya iletim problemi

h. Üretici veya İthalatçı Garantisinin kapsamı dışında kalan sorunlar ve kusurlar,

i. Pil ve bataryaların normal kullanımından kaynaklanan kullanım ömrü ve performans azalması,

j. Bilgisayar virüsü veya ürünün yeniden ayarlanması sonucu oluşan arızalar.

k.Üretici veya ithalatçı tarafından ürün toplatmaları veya değişikleri

l.Üretici veya ithalatçı talimatlarına uyulmaması.

m. Yanlış tesisat, değişik veya bakımından kaynaklanan giderler.

n.Üründe herhangi bir hasar bulunmaması halinde maliyetler. Ancak, sadece onarım tespit bedeli bir (1) defaya mahsus olmak üzere karşılanacak olup. bir defadan fazla olan durumlar teminat kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ürünün kullanılmamasından kaynaklanan giderler.

o.Kar elde etmek amacıyla ürünün ticari kullanımı (Örneğin, İnternet kafelerde kullanılan bilgisayarlar, kırtasiyelerde kullanılan fotokopi makinaları otel yurt restaurant çamaşırhane vb. yerlerde kullanılan çamaşır ve kurutma makinesinin, bulaşık makinesi, soğutucu, klima gibi).

6.UZATILMIŞ GARANTİ SÜRESİNCE MEYDANA GELEN ARIZA HALLERİNDE

a.Müşteri, arıza ortaya çıktıktan sonra en geç beş (5) iş günü içerin de 444 22 92 numaralı GÜRBÜZ çağrı merkezine arıza bildiriminde bulunmakla yükümlüdür. Belirtilen numaradan onarım için ne yapmanız gerektiği hakkında bilgi alabilirsiniz.

b.Onarımlar en geç yirmi (20) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Bu süre, ürünün servise teslim edildiği günden itibaren; evde servis hizmeti verilen ürünler için ise teknik servisini tamir edilecek ürünün bulunduğu yere yapacağı ilk ziyaretten itibaren başlayacaktır. Ürünün tamir edilmemesi, tamirin 20 (yirmi) iş gününden uzun sürmesi veya arızalı ürünün değiştirilmeye uygun olduğuna karar verilmesi durumunda müşteriye satın almış olduğu ürünün aynısı veya benzer özelliklere ve fonksiyonlara sahip muadil bir ürün veya ürünün ilk satın alma fiyatının aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda bir GÜRBÜZ hediye çeki verilecektir. Teknolojik gelişmeler nedeni ile değiştirilen yeni ürünün fiyau ilk ürünün satın alma fiyatından düşük olabilir. Buna karar verme inisiyatifi GÜRBÜZ'de olacaktır.

c.Evde servis hizmeti sadece 32" (inç) ekran ve üzerindeki televizyonlar ve monitörler ile üretici tarafından evde servis hizmeti verilen büyük beyaz eşyalar için verilecektir.

d.Uzatılmış Garanti kapsamındaki ürün için sözleşme kapsamındaki arızalar sebebiyle (3) onarım hizmeti tamamlandıktan sonra söz konusu üründe dördüncü ( 4) kez meydana gelen ve yine sözleşme kapsamındaki arızalardan kaynaklı bir onarım gerektiğinde GÜRBÜZ müşteriye satın almış olduğu ürünün aynısını veya benzer özelliklere ve fonksiyonlara sahip muadil bir ürün veya ürünün ilk satın alma fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda GÜRBÜZ hediye çeki verilecektir. Teknolojik gelişmeler nedeni ile değiştirilen yeni ürünün fiyatı ilk ürünün satın alma fiyatından düşük olabilir. Buna karar verme inisiyatifi GÜRBÜZ'de olacaktır.

7. SINIRLI SORUMLULUK

GÜRBÜZbir kişiye veya mülke gelen bir zarar veya ziyandan, kanunun kendisine sorumluluk yüklemediği hallerden. ürün kullanımından veya kullanma hatasından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı hasarlardan sorumlu olmayacaktır. İş bu Sözleşme kapsamında GÜRBÜZ'ün yükümlülüğü hiçbir durumda ürünün alış fiyatını aşmayacaktır.

Müşteri. Uzatılmış Garanti kapsamında gerçekleşen arızalarda ürünün iş bu sözleşme çerçevesinde servis merkezine gönderilmesinden sorumludur. İş bu Sözleşme bir sigorta poliçesi veya garantisi değildir. Sözleşme sadece yukarıda '"Sözleşme Kapsamında Sağlanacak Hizmetler" başlığı altında açıklanan durumlar çerçevesinde sunulan HİZMETTEN ibarettir. İş bu Sözleşmede sadece İstanbul'da bulunan ürünler için geçerlidir. GÜRBÜZ tamamen kendi takdirine bağlı olarak ürünü tamir ettirmek yerine aynı veya benzeri bir ürünle değiştirme veya ürünün ilk satın alma fiyatını aşmayan güncel piyasa fiyatına eşit miktarda bir hediye çeki verme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme kapsamındaki ürün değiştirildiğinde veya hediye çeki verildiğinde, Sözleşme müşterilere geri ödeme yapılmaksızın kendiliğinden sona erecektir. Bu hesaplaşmayı takiben, orijinal kusurlu ürün GÜRBÜZ'ün malı olacaktır. Değiştirme anında işbu Sözleşmeye istinaden Müşteri tarafından ödenmeyen herhangi bir tutar varsa, bu tutar muaccel olacak ve GÜRBÜZ'e ödenecektir.

8.İPTALLER

Müşteri herhangi bir GÜRBÜZ mağazasına işbu sözleşme ve fatura ile başvurarak sözleşmenin başlangıç tarihinden sonra sözleşmedeki hallerini kullanılmamış olması kaydıyla işbu sözleşmeyi yedi (7) gün içinde iptal edebilir.

Müşteri, bu sözleşme ile ilettiği veya sair yöntemlerle ileride vereceği alışveriş ve kişisel bilgilerinin, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulması amacıyla GÜRBÜZ'ün kendisi ile sms, İnternet. mektup, telefon vb. her türlü iletişim kanallarından temasa geçmesine ve ayrıca kişisel bilgilerinin verilen hizmetler dahilinde kullanılması kaydıyla paylaşılmasına rıza ve muvafakat etmiştir. Müşteri dilediği zaman ve hiç bir gerekçe belirtmeksizin yapacağı yazılı bildirimle ticari elektronik ileti sms internet e-posta mektup ve telefonla kendisiyle temasa geçilmesini ve gönderi yapılmasını sonlandırma reddetme hakkına sahiptir.

Sahtekarlık : Sahte bir beyan veya talebin tespiti halinde, Müşteri, bu Sözleşmeden doğan tüm haklarını kaybeder.

Uyarı : Klimalarda bu sözleşmeden doğan hakların kullanılabilmesi için servislerimiz tarafından periyodik bakımlarının (yıllık) yapılması zorunludur.

Elektronik, beyaz eşya, ankastre, küçük ev aletleri ve klima satış, sevkiyat ve servis hizmetlerinde 1982'den beri istikrar kalite ve güvenin gerçek adresi.