Planlama ve Organizasyon

Bize Ulaşın

PLANLAMA VE ORGANİZASYON

PLANLAMA

İşletmeler, amacına ulaşmak için ne gibi işlerin yapılması gerektiğini, bunların sırasını, zamanını, süresini, kimler tarafından ve hangi yollar izlenerek yapılacağını gösteren bir tasarı hazırlar. Hazırlanan bu tasarıya planlama denir.

Plansız bir çalışma, kişiyi veya işletmeyi başarısızlığa götürür. Yöneticiler, planlama sayesinde ne yapacaklarını önceden düşünme imkânına sahip olurlar.
- Planlamanın işletme açısından iki önemli fonksiyonu vardır
- İşletmenin amaçlarını tespit ederek bu amaçlara ulaştıracak yaklaşım ve yöntemleri belirler.
- İşletme faaliyetlerinin hangi yönde gitmekte olduğunu, amaca varmak için izlenecek yolları belirler.

İyi bir planlamada şu özellikler bulunmalıdır:
- Yapılacak plan, açık, geçerli ve kesin bir amaca yönelik olmalıdır.
- Plan, esnek olmalıdır ki böylece çeşitli iç ve dış çevre şartlarına uyabileceği gibi gelişmelere de uyum sağlar.
- Plan, en uygun süreyi kapsamalıdır.
- Plan, işletmenin benimsediği ilke ve standartlara uygun olmalıdır.
- Planın hazırlanması ve uygulanması en az giderle gerçekleştirilmelidir.
- Hazırlanan plan karşılaşılan güçlüklere yönelik önlemleri en az kayıpla alabilmelidir.
- Plan, işletmenin alt ve üst kademelerine uygun bir kapsamda olmalıdır.

ORGANİZASYON

 

GÜRBÜZ GRUP Yönetim Kurulu
Yön. Kur. Bşk. : H.Şaban GÜRBÜZ
Yön. Kur. Bşk. Yrd. Nilay GÜRBÜZ
   

 

İstanbul Avrupa Bölgesi
Gürbüz Ticaret
  Gürbüz Servis    

Yön. Kur. Bşk
Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Mağazalar Koordinasyon
Klima Satış ve Servis
Finans
Muhasebe
Lojistik
Marka Koordinasyon
Halkla İlişkiler
Reklam
Bilgi İşlem ve Tasarım

 

Yön. Kur. Bşk
Yön. Kur. Bşk. Yrd.